Bir kızıl goncaya benzer

Gül bir güzel çiçek.
Kokusu ruha; görüntüsü ise gözlere şifa…
Gül ekilmiş yollar, caddeler, bahçeler ister insanın gönlü.

Ömrü bir bilemedin iki hafta olan laleler de bir başka güzel ama gül daha bir toprağa tutunanlardan.

Daha bolca dikerler umarım.

Her defasında o güzel şarkının terennümü gelir aklıma. içimden mırıldanırım.

Bir kızıl goncaya benzer dudağın
Açılan tek gülüsün sen bu bağın
Kurulur kalplere sevda otağın
Kim bilir hangi gönüldür durağın

Her gören göğsüme taksam seni der
Kimi billur bakışından söz eder
Kimi ateş gibi yaktın beni der
Kim bilir hangi gönüldür durağın