Yaratılmışı severiz

Onca denemeden sonra çiçek üzerine tünemiş bir arı bulduktan sonra türüne çok odaklanıp ırkçılık yapmadım açıkçası.

Neticede de o da bir yaratılmış değil mi?

Çiha veya başka deyişle Alakarga

Gidip çiha kuşu görmeli.

Alakarga da diyorlar güneyde.